Trotuar

Trotuar

Një rrugicë e shtruar paralel me rrugën, zakonisht në nivel më të lartë se rruga, projektuar kryesisht për lëvizjen e këmbësorëve.